Stay Safe with Premier: Safety & Security Protocols. Know More
hidden

For stakeholders

Особлива посадові (електронний ключ)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 09. 04 2020р

Звіт про власний капітал за рік 2013 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік 2013 р.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2013 р.

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2012 р.

Звіт про фінансові результати 2012 р.

Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2012 р.

Звіт про фінансові результати 2014 р.

Звіт аудитора 2014 р.

Звіт 2010 р.

Баланс 31.12.2010 р.

Збори акціонерів 23.03.2011 р.

Збори акціонерів 13.04.2012 р.

Свідоцтво про реєстрацію. Виписки акцій

Скликання зборів акціонерів 2013 р.

Річна емітетна інформація цінних паперів за 2010 рік

Річна емітетна інформація цінних паперів за 2014 рік

Річна емітетна інформація цінних паперів за 2013 рік

Річна емітетна інформація цінних паперів за 2012 рік

Річна емітетна інформація цінних паперів за 2011 рік

Ревізійна комісія 2012 р.

Ревізійна комісія 2011 р.

Привітки до річної фінансової звітності 2013 р.

Протокол зборів акціонерів 22.04.2015 р.

Протокол загальних зборів акціонерів 23.03.11 р.

Протокол загальних зборів акціонерів 16.04.2013 р.

Протокол загальних зборів акціонерів 13.04.2012 р.

Проспект емісії акцій 2006 р.

Положення про загальні збори акціонерів 23.03.2011 р.

Положення про загальні збори акціонерів 23.03.2011.pdf 23.03.2011 р.

Положення про загальні збори акціонерів 23.03.2011.pdf 23.03.2011 р.

Показник фінансово-господарської діяльності 2014 р.

Показник фінансово-господарської діяльності 2013 р.

Показник фінансово-господарської діяльності 2012 р.

Особлива інформація

Особлива інформація 29.08.2013 р.

Особлива інформація 26.04.2013 р.

Особлива інформація 2013 р.

Особлива інформація 25.01.2013 р.

Особлива інформація 24.04.2015 р.

Особлива інформація 18.09.2013 р.

Особлива інформація 16.04.2013 р.

Особлива інформація 15.05.2015 р.

Особлива інформація 13.04.2012 р.

Особлива інформація 12.2013 р.

Особлива інформація 07.08.2012 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2015 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2014 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2015 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2014 року

Конференц-буклет 2.pdf

Конференц-буклет 1

Голосування зборів акціонерів 13.04.2012 р.

Довідка про показники фінансового стану 31.12.2010 р.

Баланс на 31.03.2014 р.

Баланс на 2012 р.

Баланс 31.12.2013 р.

Бланс 31.12.2011 р.

Баланс 31.09.2013 р.

Баланс 31.03.2013 р.

Аудиторський висновок 31.12.2011 р.

Афілійовані особи 01.01.2012 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виконавчий орган 23.03.2011 р.

Повідомлення  акціонерів. Загальні  збори  акціонерів  ПАТ ТГК  «Дністер» - 13 квітня 2016 року

Особлива інформація

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Баланс 2016

Фінзвіт 2016

Звіт незалежного аудитора

Підсумки голосування ЗЗА 13.04.2016

Протокл ЗЗА 13.04.2016

Рух коштів 2016

Статут ПАТ "Дністер" 25.04.2016

Звіт ревізійної комісії 2015

Особлива інформація (травень 2016)

Звіт власний капітал 2015

Положення про наглядову раду 25.04.2016

Положення про виконавчий орган 25.04.2016

Положення про загальні збори акціонерів 25.04.2016

Баланс річний 2016  

Ф2 Фінансові результати 2016 року

Звіт власний капітал 2016

Рух грошових коштів 2016

Примітка до річної фінансової звітності 2016

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 03.2017 

Протокол загальних зборів акціонерів від 05.04.2017 

Відомості про нададання згоди на вчинення значних правочинів 07.04.2017 

Відомості про зміну складу посадових осіб елімента 07.04.2017  

Повідомлення про викуп акцій 12.04.2017 

Звіт незалежного аудитора 2016

Річний звіт ПАТ ТГК "Дністер" за 2016 рік 26.04.2017 

Особлива інформація про зміну типу Товариства  27.04.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій , дата розміщення 09.08.2017 

Особлива інформація Правочин кредитний договір - 04.12.2017  

Особлива інформація Правочин Іпотека - 04.12.2017 

Скликання позачергових загальних зборів 21.12.2017, дата розміщення - 05.12.17 

Особлива інформація, дата розміщення 14.12.2017 

Протокол Позачергових Загальних зборів акціонерів від 21.12.2017(дата розміщення-21.12.2017)

Особлива інформація: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (дата розміщення 26.12.2017)

Календарний план розміщення інформації, дата розміщення 31.01.2018

Перелік документів для участі у Загальних зборах акціонерів – дата розміщення 1.03.2018 

Повідомлення – дата розміщення 1.03.2018 

Повідомлення про загальні збори акціонерів – дата розміщення 01.03.2018 

Інформація про загальну кількість акцій – дата розміщення 1.03.2018 

Дод. питання на сайт – дата розміщення 14.03.2018 

Зміни до проекту порядку денного – дата розміщення 23.03.2018 

Кількість простих іменних акцій на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. 

Протокол про підсумки голосування на загальних зборів акціонерів - дата розміщення 05.04.2018  

Повідомлення про виникнення особливої інформації-10.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації(2)-10.04.2018

Річний звіт - дата розміщення 25.04.2018

Статут ПРАТ ТГК «ДНІСТЕР» - дата розміщення 15.06.2018 року

Відомості про зміну посадових осіб  

Повідомлення про загальні збори 10.04.2019 - дата розміщення 06.03.2019 

Кількість акцій станом на 27.02.2019 - дата розміщення 06.03.2019

Перелік документів для участі у Загальних зборах 10.04.2019 - дата розміщення 06.03.2019

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 04. 04 2019р - дата розміщення 09,04,2019р 

Протокол про  підсумки  голосування на  загальних зборів акціонерів  - дата розміщення 10.04.2019 

Протокол про  підсумки  голосування на  загальних зборів акціонерів (електронний ключ)  - дата розміщення 10.04.2019 

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента - дата розміщення 11,04,2019р.

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (Електронний підпис)

Повідомлення про прийняття рішення про вчинення правочинів - дата розміщення 11,04,2019р.

Повідомлення про прийняття рішення про вчинення правочинів (Електронний ключ) - дата розміщення 11,04,2019р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018р - дата розміщення 24,04,19 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018р (Електронний ключ) - дата розміщення 24,04,19 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (електронний ключ)  - дата розміщення 27,06,2019р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  - дата розміщення 27,06,2019р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента - дата розміщення 29,11,2019р.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (електронний ключ)  - дата розміщення 29,11,2019р.

Повідомлення про загальні збори акціонерів 15.04.2020 – дата розміщення 11.03.2020 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03.03.2020 – дата розміщення 11.03.2020 

Перелік документів для участі у Загальних зборах 15.04.2020 - дата розміщення 11.03.2020 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного ЗЗА 15.04.2020 – дата розміщення 11.03.2020 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03.03.2020 (електронний ключ) – дата розміщення 11.03.2020 

Перелік документів для участі у Загальних зборах 15.04.2020 (електронний ключ) - дата розміщення 11.03.2020 

Повідомлення про загальні збори акціонерів 15.04.2020 (електронний ключ) – дата розміщення 11.03.2020 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного ЗЗА 15.04.2020 (електронний ключ) – дата розміщення 11.03.2020 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного ЗЗА 15.04.2020 (електронний ключ) – дата розміщення 11.03.2020 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 09. 04 2020р - дата розміщення 14.04.2020

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 09. 04 2020р(електронний ключ) - дата розміщення 14.04.2020

Протокол про  підсумки  голосування на  загальних зборів акціонерів   - дата розміщення 15.04.2020

Протокол про  підсумки  голосування на  загальних зборів акціонерів (електронний ключ)   - дата розміщення 15.04.2020

Особлива правочин - дата розміщення 16.04.2020

Особлива правочин (електронний ключ) - дата розміщення 16.04.2020

Особлива посадові - дата розміщення 16.04.2020

Особлива посадові (електронний ключ) - дата розміщення 16.04.2020

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік - дата розміщення 29.04.2020

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік (електронний ключ) - дата розміщення 29.04.2020

особлива інформація - дата розміщення 27.07.2020

особлива інформація (електронний ключ) - дата розміщення 27.07.2020

Повідомлення Pumori про укладення договору (контрольний пакет) 07.12.2020   - дата розміщення 07.12.2020

Повідомлення Pumori про укладення договору (контрольний пакет) 07.12.2020 (електронний ключ)  - дата розміщення 07.12.2020

Інформація про набуття права власності на контрольний пакет акцій  -дата розміщення 07.12.2020

Інформація про набуття права власності на контрольний пакет акцій (електронний ключ)  -дата розміщення 07.12.2020

Особлива інформація   - дата розміщення 08.12.2020

Особлива інформація (електронний ключ)  - дата розміщення 08.12.2020

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій  -дата розміщення 09.12.2020

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій (електронний ключ)  -дата розміщення 09.12.2020

Особлива інформація  - дата розміщення 09.12.2020

Особлива інформація (електронний ключ)  - дата розміщення 09.12.2020

Публічна безвідклична вимога   - дата розміщення 24.12.2020

Публічна безвідклична вимога (електронний ключ)    - дата розміщення 24.12.2020

Особлива інформація - Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції  - дата розміщення 02.02.2021

Особлива інформація - Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції (електронний ключ)  - дата розміщення 02.02.2021

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на 03.03.2021  - дата розміщення 12.03.2021

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на 03.03.2021 (електронний ключ)  - дата розміщення 12.03.2021

Перелік документів для участі у Загальних зборах акціонерів 14.04.2021  - дата розміщення 12.03.2021

Перелік документів для участі у Загальних зборах акціонерів 14.04.2021 (електронний ключ)  - дата розміщення 12.03.2021

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного ЗЗА 14.04.2021  - дата розміщення 12.03.2021

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного ЗЗА 14.04.2021 (електронний ключ)  - дата розміщення 12.03.2021

Повідомлення про загальні збори акціонерів 14.04.2021  - дата розміщення 12.03.2021

Повідомлення про загальні збори акціонерів 14.04.2021 (електронний ключ)  - дата розміщення 12.03.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 08. 04 2021р  - дата розміщення 9.04.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 08. 04 2021р (електронний ключ)   - дата розміщення 9.04.2021

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства - дата розміщення 12.04.2021

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (електронний ключ) - дата розміщення 12.04.2021

Бюлетень для голосування щодо інших питань - дата розміщення 12.04.2021

Бюлетень для голосування щодо інших питань (електронний ключ) - дата розміщення 12.04.2021

Бюлетень для голосування щодо інших питань - дата розміщення 12.04.2021

Бюлетень для голосування щодо інших питань (електронний ключ) - дата розміщення 12.04.2021

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства - дата розміщення 12.04.2021

Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (електронний ключ) - дата розміщення 12.04.2021

Протокол ЗЗА від 20.04.2021 р.  - дата розміщення 21.04.2021

Протокол ЗЗА від 20.04.2021 р. (електронний ключ)  - дата розміщення 21.04.2021

Протоколи про підсумки голосування від 20.04.2021  - дата розміщення 21.04.2021

Протоколи про підсумки голосування від 20.04.2021 (електронний ключ)  - дата розміщення 21.04.2021

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  - дата розміщення 21.04.2021

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (електронний ключ)  - дата розміщення 21.04.2021

Особлива правочин  - дата розміщення 21.04.2021

Особлива правочин (електронний ключ)  - дата розміщення 21.04.2021

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік  - дата розміщення 22.04.2021

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік (електронний ключ)  - дата розміщення 22.04.2021

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік - дата розміщення 31.05.2022

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік (електронний ключ)  - дата розміщення 31.05.2022

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  - дата розміщення 9.06.2022

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (електронний ключ)   - дата розміщення 9.06.2022

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  - дата розміщення 29.07.2022

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (електронний ключ)  - дата розміщення 29.07.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ_ДНІСТЕР  - дата розміщення 02.11.2022

ПОВІДОМЛЕННЯ_ДНІСТЕР (електронний ключ)    - дата розміщення 02.11.2022

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.10 2022р  - дата розміщення 02.11.2022

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.10 2022р (електронний ключ)  - дата розміщення 02.11.2022

Перелік документів для участі у Загальних зборах 06.12.2022  - дата розміщення 02.11.2022

Перелік документів для участі у Загальних зборах 06.12.2022 (електронний ключ)  - дата розміщення 02.11.2022

Проекти рішень з питань включених до порядку денного ЗЗА 06 12 2022  - дата розміщення 02.11.2022

Проекти рішень з питань включених до порядку денного ЗЗА 06 12 2022 (електронний ключ)  - дата розміщення 02.11.2022

Бюлетень для голосування щодо інших питань  - дата розміщення 25.11.2022

Бюлетень для голосування щодо інших питань (електронний ключ)  - дата розміщення 25.11.2022

Дністер ПРОТОКОЛ ЗЗА від 15.12.2022  - дата розміщення 16.12.2022

Дністер ПРОТОКОЛ ЗЗА від 15.12.2022 (електронний ключ)  - дата розміщення 16.12.2022

Дністер Протокол про підсумки реєстрації   - дата розміщення 16.12.2022

Дністер Протокол про підсумки реєстрації (електронний ключ)  - дата розміщення 16.12.2022

Дністер Протокол про підсумки голосування по 1 питанню порядку денного 2022  - дата розміщення 16.12.2022

Дністер Протокол про підсумки голосування по 1 питанню порядку денного 2022 (електронний ключ)  - дата розміщення 16.12.2022

Дністер Протокол про підсумки голосування по 2 питанню порядку денного 2022  - дата розміщення 16.12.2022

Дністер Протокол про підсумки голосування по 2 питанню порядку денного 2022 (електронний ключ)  - дата розміщення 16.12.2022

Дністер Протокол про підсумки голосування по 3 питанню порядку денного 2022  - дата розміщення 16.12.2022

Дністер Протокол про підсумки голосування по 3 питанню порядку денного 2022 (електронний ключ)  - дата розміщення 16.12.2022

Дністер Протокол про підсумки голосування по 4 питанню порядку денного 2022  - дата розміщення 16.12.2022

Дністер Протокол про підсумки голосування по 4 питанню порядку денного 2022 (електронний ключ)  - дата розміщення 16.12.2022

Дністер Протокол про підсумки голосування по 5 питанню порядку денного 2022  - дата розміщення 16.12.2022

Дністер Протокол про підсумки голосування по 5 питанню порядку денного 2022 (електронний ключ)  - дата розміщення 16.12.2022

Дністер Протокол про підсумки голосування по 6 питанню порядку денного 2022  - дата розміщення 16.12.2022

Дністер Протокол про підсумки голосування по 6 питанню порядку денного 2022 (електронний ключ)   - дата розміщення 16.12.2022

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  - дата розміщення 16.12.2022

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (електронний ключ)  - дата розміщення 16.12.2022

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  - дата розміщення 21.04.2023

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (електронний ключ)  - дата розміщення 21.04.2023

Дністер ПРОТОКОЛ ЗЗА від 20.04.2023  - дата розміщення 24.04.2023

Дністер ПРОТОКОЛ ЗЗА від 20.04.2023 (електронний ключ)  - дата розміщення 24.04.2023

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік  - дата розміщення 27.04.2023

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік (електронний ключ)  - дата розміщення 27.04.2023

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА за 2023  - дата розміщення 06.06.2024

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА за 2023 (електронний ключ)  - дата розміщення 06.06.2024

Ф1. Баланс 2023 - дата розміщення 06.06.2024

Ф1. Баланс 2023 (електронний ключ)  - дата розміщення 06.06.2024

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) 2023  - дата розміщення 06.06.2024

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) 2023 (електронний ключ)  - дата розміщення 06.06.2024

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)  2023    - дата розміщення 06.06.2024

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)  2023 (електронний ключ)   - дата розміщення 06.06.2024

Ф4. Звіт про власний капітал 2023  - дата розміщення 06.06.2024

Ф4. Звіт про власний капітал 2023 (електронний ключ)  - дата розміщення 06.06.2024

Ф5. Примітки до річної звітності  2023  - дата розміщення 06.06.2024

Ф5. Примітки до річної звітності  2023 (електронний ключ)  - дата розміщення 06.06.2024

hidden